Seznam rozhodců

Ministerstvo spravedlnosti vede podle § 40a odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, seznam rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv (dále jen „rozhodci“). O každém zapsaném rozhodci ministerstvo zveřejňuje tyto údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresu uvedenou rozhodcem, číslo osvědčení, den zápisu do seznamu a den a důvod vyškrtnutí ze seznamu. Také podle těchto jednotlivých údajů si mohou strany sporu vyhledat ve formuláři níže rozhodce, který bude rozhodovat jejich spory ze spotřebitelských smluv.